UG/Safon Uwch Cyfrifiadureg ar gyfer CBAC

£24.95

Mae’r gyfrol hon wedi’i chynllunio i ymateb yn llawn i fanylion manyleb Cyfrifiadureg CBAC. Bydd y gyfrol o help i chi feistroli prif egwyddorion a chysyniadau cyfrifiadureg. Mae’r cynnwys yn rhoi sylw ar feithrin eich sgiliau meddwl yn y maes a fydd yn ei dro yn eich helpu i feithrin eich sgiliau i ddatrys problemau. Bydd hefyd o help i chi ddeall cysyniadau mathemategol a dyluniad systemau.

Adran arbennig dan y pennawd Cyfrifiadura – y cyd-destun, a fydd yn cynnig rhai ffeithiau diddorol i chi am hanes datblygiad cyfrifiadureg a sut mae’r cysyniadau hynny’n berthnasol i’r byd ehangach

Trafod sefyllfaoedd cyfarwydd fydd yn eich helpu i weld sut mae cyfrifiadureg yn berthnasol i fywyd pob dydd

Canllaw defnyddiol am wahanol fathau o feddalwedd a chod, yn ogystal â chynnig help llaw ar sut y gallwch osgoi rhai o’r camgymeriadau mwyaf cyffredin. Bydd y cyfan yn eich helpu i baratoi ar gyfer yr arholiad a chael canlyniadau llwyddiannus

Unedau 1, 2, 3 a 4 i gyd wedi’u cynnwys o fewn un gyfrol

In stock

ISBN: 9781913245481 Categories: , ,

Gwybodaeth Ychwanegol

Age

Ages 16+

Language

Welsh

Cyhoeddwr

Atebol

Key Stage

Safon Uwch, UG

Adolygiadau

Nid oes unrhyw adolygiadau eto.

Byddwch y cyntaf i adolygu "UG/Safon Uwch Cyfrifiadureg ar gyfer CBAC"