Oeddech chi’n gwybod ein bod yn darparu gwasanaethau cyfieithu hefyd?

Rydyn ni’n creu cynnwys er mwyn agor drysau

Ar Bapur. Ar-lein. Ar Sgrin. Mewn bywydau bob dydd.

Angen help gyda gwaith isdeitlo?

Mae tîm cwbl ddwyieithog Atebol yn teimlo’n angerddol am hygyrchedd ac yn gwybod pa mor bwysig yw gallu mwynhau cynnwys ar y sgrin yn eu dewis iaith.

10 Things Everyone Needs To Know About Money

Money is one of the most important languages on the planet. In this book, Linda Davies helps people understand and speak it better.

RELEASING JUNE 2021

Dewch i weld popeth rydyn ni'n ei wneud!

Rydym yn darparu gwasanaethau cyhoeddi, cyfieithu, isdeitlo, datblygu gwefannau ac apiau a llawer mwy!

Dewch i ddysgu mwy