Oeddech chi’n gwybod ein bod yn darparu gwasanaethau cyfieithu hefyd?

Rydyn ni’n creu cynnwys er mwyn agor drysau

Ar Bapur. Ar-lein. Ar Sgrin. Mewn bywydau bob dydd.

Angen help gyda gwaith isdeitlo?

Mae tîm cwbl ddwyieithog Atebol yn teimlo’n angerddol am hygyrchedd ac yn gwybod pa mor bwysig yw gallu mwynhau cynnwys ar y sgrin yn eu dewis iaith.

Mira a'r dant

Mae’r nofel yn dilyn hanes Mira – chwaer fawr gydwybodol a pheniog – wrth iddi ddechrau tymor newydd yn yr ysgol. Sut fydd Mira yn ymdopi ym Mlwyddyn 3, heb gwmni Non, ei ffrind gorau? A phryd, fydd ei dant cyntaf, ystyfnig yn dod allan?!

AR GAEL NAWR!

Dewch i weld popeth rydyn ni'n ei wneud!

Rydym yn darparu gwasanaethau cyhoeddi, cyfieithu, isdeitlo, datblygu gwefannau ac apiau a llawer mwy!

Dewch i ddysgu mwy