Y Llyfr

Ar Gael Nawr

Oeddech chi’n gwybod ein bod yn darparu gwasanaethau cyfieithu hefyd?

Rydyn ni’n creu cynnwys er mwyn agor drysau

Ar Bapur. Ar-lein. Ar Sgrin. Mewn bywydau bob dydd.

Angen help gyda gwaith isdeitlo?

Mae tîm cwbl ddwyieithog Atebol yn teimlo’n angerddol am hygyrchedd ac yn gwybod pa mor bwysig yw gallu mwynhau cynnwys ar y sgrin yn eu dewis iaith.

Camau Corsiog

Pwy sy’n byw yn Y Gors? Mae yno sioncyn y gwair sy’n rapio, pysgod sy’n herio’i gilydd o dan y dwr, gwas y neidr sy’n ofn uchder, a llwyth o greaduriaid difyr eraill. Casgliad hwyliog o straeon byrion!

AR GAEL NAWR!

Dewch i weld popeth rydyn ni'n ei wneud!

Rydym yn darparu gwasanaethau cyhoeddi, cyfieithu, isdeitlo, datblygu gwefannau ac apiau a llawer mwy!

Dewch i ddysgu mwy