Awduron a Darlunwyr

Rydym yn falch o gefnogi a chydweithio ag awduron a darlunwyr enwog o Gymru a thu hwnt.

Rhai yn brofiadol, rhai yn cyhoeddi am y tro cyntaf gyda ni ond i gyd yn wych ac yn ein galluogi i swyno ac ysbrydoli ein darllenwyr.

EIN

HAWDURON

EIN

Darlunwyr

j

Renowned

Awduron a Darlunwyr

Mae Atebol yn hynod falch o gydweithio gydag awduron talentog, boed yn brofiadol neu’n cyhoeddi eu gwaith am y tro cyntaf.

Credadwy

Proffesiynol

Gwobredig

Gwybodus

Creadigol

Oes gennych chi stori i’w hadrodd?
Rydyn ni bob amser yn chwilio am greadigrwydd a thalent!

Cyflwyno’ch trawsgrifiad neu’ch syniad heddiw!