Seren Iaith 2

£0.00

Dyma Seren Iaith 2 sydd yn dilyn fformat llwyddiannus y gyfrol gyntaf.

ISBN: 100025 Categories: , , ,

Cafodd y gyfrol Seren Iaith dderbyniad gwresog gan ddysgwyr ac athrawon ledled Cymru a mawr fu’r galw am olynydd. Dyma felly fynd ati i gyhoeddi ap Seren Iaith 2 gan ddilyn fformat llwyddiannus y gyfrol gyntaf.
Mae’r tasgau amrywiol yn cynnwys esboniad ar bwynt gramadegol gydag ymarfer yn dilyn er mwyn atgyfnerthu’r dysgu ar ffurf llenwi bylchau, adnabod gwahanol fathau o dreigladau, newid person neu amser y ferf ac ati.
Nod yr ap hwn yw gwella sgiliau ieithyddol oedolion a phobl ifanc Cymru. Mae atebion posibl i bob tasg ar gael wrth ddefnyddio’r ‘seren atebion’ yn y meddalwedd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Google Play
Cyhoeddwr

Atebol

Istore

https://itunes.apple.com/gb/app/seren-iaith-2-bach/id1003795206?mt=8

Adolygiadau

Nid oes unrhyw adolygiadau eto.

Byddwch y cyntaf i adolygu "Seren Iaith 2"