Ymdrin ag Iselder Ôl-enedigol â Meddwl Tosturiol

£15.99

Addasiad Cymraeg o The Compassionate Mind Approach to Postnatal Depression gan Michelle Cree. Gall cael babi fod yn gyfnod o lawenydd ond hefyd yn destun pryder a hyd yn oed iselder i famau newydd. Mae’n gyffredin iawn i famau newydd brofi cyfnod byr o bryder yn dilyn genedigaeth ac i fwy nag 1 o bob 10 menyw, gall y profiad ofidus hwn fod yn fwy hirfaith. Bydd y llyfr hunangymorth ymarferol hwn sy’n seiliedig ar Therapi sy’n Canolbwyntio ar Dosturi yn eich helpu i adnabod rhai o’r symptomau a, lle bo hynny’n briodol, eu normaleiddio, a thrwy hynny leddfu eu gofid. Bydd hefyd yn tywys mamau i fod, a mamau newydd trwy’r ddrysfa o deimladau dryslyd a all godi.

In stock

ISBN: 9781913245108 Categories: , ,

Additional information

Dimensions 154 × 235 mm
Age

Ages 16+, Adult

Language

Welsh

Publisher

Atebol

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ymdrin ag Iselder Ôl-enedigol â Meddwl Tosturiol”