Amser

£0.00

Ap Amser Atebol – Help gyda gwella sgiliau dweud amser i blant 7-12 oed.

ISBN: 100034 Categories: , , , ,

Ap Amser Atebol - Help gyda gwella sgiliau dweud amser i blant 7-12 oed. Cyfle i wella sgiliau dweud amser a llwyddo yn yr ysgol. Addas ar gyfer plant sy’n siarad Cymraeg fel ail iaith. Gêm ddifyr a hwyliog sy’n gwneud dysgu yn hwyl! Cyfle i symud o un lefel i’r llall a gweld os ydych chi’n gallu gwella eich sgôr. Curo’r cloc ydy’r gamp!

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Amser”