• MENU

  • SEARCH

  • ACCOUNT

Cysylltu â ni

 

Atebol Cyfyngedig

Adeiladau’r Fagwyr

Llanfihangel Genau’r Glyn

Aberystwyth

Ceredigion SY24 5AQ

Ffôn: 01970 832 172

Gwasanaethau Cwsmeriaid

E-bost: atebol@atebol.com

Cyfarwyddwr Marchnata: Heulwen Davies

E-bost: heulwen@atebol.com

Yr Adran Gyllid: Rob Styles

accounts@atebol.com

 

 

Contact us

Atebol Cyfyngedig

Fagwyr Buildings

Llandre

Aberystwyth

Ceredigion SY24 5AQ

 

Telephone: 01970 832 172

Customer Services

E-mail: atebol@atebol.com

Marketing Director: Heulwen Davies

E-mail: heulwen@atebol.com

Finance Department: Rob Styles

accounts@atebol.com