• MENU

  • SEARCH

  • ACCOUNT

Amdanom ni

Croeso i Atebol!

Mae Atebol yn un o weisg addysgol mwyaf blaengar a dyfeisgar Cymru. Mae Atebol yn arbenigo mewn paratoi a chynhyrchu adnoddau dysgu ac addysgu ar gyfer y cartref, yr ysgol a thu hwnt. Mae Atebol yn creu a chyhoeddi deunyddiau addysgol gan gynnwys deunyddiau print, gemau, apiau a gwefannau ar gyfer y Blynyddoedd Cynnar, y Cyfnod Sylfaen, Addysg Gynradd, Addysg Uwchradd ac Addysg Bellach.

Mae Atebol hefyd yn cynnig ‘gwasanaeth cyflawn’ ar gyfer cwsmeriaid sydd am baratoi cyhoeddiadau dwyieithog yn y Gymraeg a’r Saesneg. Mae gan Atebol dîm proffesiynol o ysgrifenwyr, cyfieithwyr, golygyddion a phrawf ddarllenwyr. Mae’r tîm hefyd yn cynnwys dylunwyr graffeg, datblygwyr apiau a gwefannau sy’n abl i baratoi adnoddau print a digidol ar gyfer lleoliadau dwyieithog.

 

About Us

Welcome to Atebol!

Atebol is an award-winning publisher that develops and publishes innovative educational digital resources including interactive apps and websites. Atebol books, games, apps and websites offer inspiring and innovative resources for pre-school, the Early Years and the Foundation Phase. We also develop educational print and interactive digital resources for the Primary and Secondary sectors and beyond. Atebol specialises in developing learning and teaching resources for all settings including the home, schools and colleges.

Atebol also offers a ‘one-stop shop service’ providing professional services to a range of clients who wish to develop bilingual print and multi-media materials. Our creative team include award-winning authors, professional translators, editors and proof-readers. This professional team also includes graphic designers, app and web design developers who are able to design and develop print and digital materials for a bilingual setting.