Tasgau a Gweithgareddau 7-11 oed: Yr Enfys

Thema’r wythnos: Yr Enfys

Syniadau am dasgau a gweithgareddau syml amrywiol ar y thema ‘Yr Enfys’ i’w gwneud yn y cartref neu’r ysgol gyda dysgwyr Cyfnod Allweddol 2, sef rhwng 7 a 11 oed. Gellir eu haddasu ar gyfer oedrannau eraill.

Tasgau sy’n ymateb i Feysydd Profiad a Dysgu y Cwricwlwm newydd.

Daw’r tasgau hyn o’n Pecyn Cardiau Sbardun Trawsgwricwlaidd CA2. Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

Gwybodaeth Ychwanegol

Language

Welsh

Adolygiadau

Nid oes unrhyw adolygiadau eto.

Byddwch y cyntaf i adolygu "Tasgau a Gweithgareddau 7-11 oed: Yr Enfys"