Seicoleg Uwch Gyfrannol – Y Cydymaith Cyflawn (Ailargraffiad)

£21.99

Mae’r gyfrol hon wedi’i hysgrifennu gan awduron ac arholwyr Seicoleg profiadol. Mae’r ail argraffiad hwn o’r gwerslyfr poblogaidd Y Cydymaith Cyflawn wedi’i gynllunio’n arbennig ar gyfer Bwrdd Arholi CBAC. Nod y gyfrol yw sicrhau fod dealltwriaeth dda gan fyfyrwyr o’r pwnc a fydd yn arwain at ddealltwriaeth a chanlyniadau safonol.

In stock

ISBN: 9781910574867 Categories: , ,

Mae’r gyfrol hon wedi’i hysgrifennu gan awduron ac arholwyr Seicoleg profiadol. Mae’r ail argraffiad hwn o’r gwerslyfr poblogaidd Y Cydymaith Cyflawn wedi’i gynllunio’n arbennig ar gyfer Bwrdd Arholi CBAC. Nod y gyfrol yw sicrhau fod dealltwriaeth dda gan fyfyrwyr o’r pwnc a fydd yn arwain at ddealltwriaeth a chanlyniadau safonol.

Mae cynnwys y gyfrol wedi’i greu i ymateb yn llawn i fanyleb newydd CBAC (Cymru) sydd wedi’i achredu gan Lywodraeth Cymru ar gyfer addysgu myfyrwyr Uwch Gyfrannol. Mae’r gyfrol yn gyfuniad o’r hyn y gall gwerslyfr traddodiadol ei gynnig ynghyd â chynnig darpariaeth ar gyfer adolygu ac ymarfer ar gyfer yr arholiadau.

Llyfr lliw llawn sydd ag arddull cylchgrawn a thudalennau dwbl sy’n gyforiog o ddeunydd gweladwy. Cefnogaeth gynhwysfawr ar gyfer meithrin sgiliau i ymateb i gwestiynau sy’n gofyn am atebion lle mae angen cymhwyso gwybodaeth a chwilio am wybodaeth ychwanegol. Digon o gyfle drwy gydol y gyfrol i ymarfer sut orau i ateb cwestiwn.

Gair am yr awduron:

Mae gan Cara Flanagan flynyddoedd o brofiad fel Uwch Arholwr. Awdur profiadol yn y maes, ynghyd a bod yn drefnydd cynadleddau a bod yn hyfforddwr Datblygiad Proffesiynol Parhaus.

Mae Lucy Hartnoll yn ddarlithydd profiadol mewn Seicoleg Safon Uwch ac mae hefyd yn arholwr yn y pwnc. Mae eisoes wedi cyhoeddi dau lyfr Seicoleg. Mae Rhiannon Murray wedi addysgu Seicoleg UG a Safon Uwch er 1996. Mae’n awdur profiadol ac yn arholwr pwnc.

Mae Jenny Hill gyda phrofiad o addysgu Seicoleg ers nifer o flynyddoedd ac mae wedi bod yn aelod o dîm arholi a thîm Datblygiad Proffesiynol Parhaus ers sawl blwyddyn.

Gwybodaeth Ychwanegol

Age

Ages 16+

Language

Welsh

Cyhoeddwr

Atebol

Subject

Psychology

Type

Revision

Adolygiadau

Nid oes unrhyw adolygiadau eto.

Byddwch y cyntaf i adolygu "Seicoleg Uwch Gyfrannol – Y Cydymaith Cyflawn (Ailargraffiad)"