Coronafeirws: Llyfr i blant

£0.00

Ydych chi’n chwilio am lyfr sy’n egluro’r coronafeirws mewn ffordd ddealladwy a syml i blant oedran cynradd? Dyma addasiad Cymraeg Atebol o lyfr gwybodaeth AM DDIM cwmni cyhoeddi Nosy Crow, sydd wedi ei ddarlunio gan ddarlunydd llyfrau Gruffalo, Axel Scheffler.

Dyma lyfr digidol ar gyfer plant oedran cynradd, ar gael am ddim i’w ddarllen ar y sgrin neu i’w argraffu, yn egluro beth yw’r coronafeirws a’r mesurau i’w reoli. Ysgrifennwyd y llyfr Saesneg gwreiddiol gyda mewnbwn arbenigol gan yr ymgynghorydd Yr Athro Graham Medley o Ysgol Hylendid a Meddygaeth Drofannol Llundain, dau brifathro a seicolegydd plant.

Mae’r llyfr yn ateb y cwestiynau allweddol canlynol mewn iaith syml sy’n addas ar gyfer plant rhwng 5 a 9 oed:

• Beth yw’r coronafeirws?
• Sut mae rhywun yn dal y coronafeirws?
• Beth sy’n digwydd pan fydd rhywun yn dal y coronafeirws?
• Pam mae pobl yn poeni am ddal y coronafeirws?
• A oes ffordd o wella pobl o’r coronafeirws?
• Pam mae rhai o’r llefydd rydyn ni fel arfer yn ymweld â nhw ar gau?
• Sut beth yw hi i fod gartref drwy’r amser?
• Beth alli di ei wneud i helpu?
• Beth sy’n mynd i ddigwydd nesaf?

Gellir gweld y llyfr drwy edrych ar yr e-lyfr uchod neu drwy ei lawrlwytho gan glicio ar y botwm I’r ddogfen.

Am fwy o wybodaeth am y cyhoeddiad Saesneg, gweler yma.

Gwybodaeth Ychwanegol

Age

Ages 7-9, Under 5, Under 7

Language

Welsh

Cyhoeddwr

Atebol

Subject

Health and Wellbeing

Key Stage

CA2, Foundation Phase

Resource Type (Free Items Only)

Document

Website URL (Free Items Only)

Adolygiadau

Nid oes unrhyw adolygiadau eto.

Byddwch y cyntaf i adolygu "Coronafeirws: Llyfr i blant"