Zap Ffactor – Adnabod Idiomau

£3.99

Mae Adnabod Idiomau yn rhoi’r cyfle perffaith i adnabod a deall idiomau Cymraeg.

Beth am ddysgu idiomau Cymraeg gyda chymorth ein ap newydd? Mae’r ap yma wedi ei baratoi ar gyfer plant Cynradd. Cewch ddigon o hwyl trwy’r cartwnau doniol! Dewch i gwrdd â Sara! Mae hi’n awyddus i’ch arwain drwy’r pedair lefel:

• Lefel 1 – Rhaid tapio’r bocs cywir er mwyn dangos ystyr yr idiom.
• Lefel 2 – Rhaid cysylltu’r idiom â’r ystyr cywir.
• Lefel 3 – Rhaid cysylltu’r idiom â’r cartŵn sy’n cyfateb.
• Lefel 4 – Rhaid dewis y gair cywir er mwyn llenwi’r bwlch a chwblhau’r idiom.

Gyda’r system sgorio, gallwch gymharu eich canlyniadau chi â rhai eich ffrindiau. Gwnewch eich gorau glas! Wel – dyna un idiom i chi’n barod! Lawrlwythwch yr ap heddiw er mwyn dysgu mwy!

ISBN: adnabodidiomau Categories: , ,

Come and learn Welsh idioms with the help of our new app, specifically prepared for primary school children. You’re sure to enjoy the comical cartoons! Come and meet Sara who is eager to guide you through the four levels!

• Level 1 – The correct box must be tapped to show the meaning of the idiom.
• Level 2 – Pair each idiom to their meaning.
• Level 3 – Connect the idiom to its cartoon.
• Level 4 – Choose the correct word in order to complete the idiom.

There’s a scoring system in place to track your progress or to compare with friends! Download the app today to start learning!

Beth am ddysgu idiomau Cymraeg gyda chymorth ein ap newydd? Mae’r ap yma wedi ei baratoi ar gyfer plant Cynradd. Cewch ddigon o hwyl trwy’r cartwnau doniol! Dewch i gwrdd â Sara! Mae hi’n awyddus i’ch arwain drwy’r pedair lefel:

• Lefel 1 – Rhaid tapio’r bocs cywir er mwyn dangos ystyr yr idiom.
• Lefel 2 – Rhaid cysylltu’r idiom â’r ystyr cywir.
• Lefel 3 – Rhaid cysylltu’r idiom â’r cartŵn sy’n cyfateb.
• Lefel 4 – Rhaid dewis y gair cywir er mwyn llenwi’r bwlch a chwblhau’r idiom.

Gyda’r system sgorio, gallwch gymharu eich canlyniadau chi â rhai eich ffrindiau. Gwnewch eich gorau glas! Wel - dyna un idiom i chi’n barod! Lawrlwythwch yr ap heddiw er mwyn dysgu mwy!

Gwybodaeth Ychwanegol

Age

Under 5

Cyhoeddwr

Atebol

Subject

Literacy

Istore

https://apps.apple.com/gb/app/adnabod-idiomau/id1482378050

Adolygiadau

Nid oes unrhyw adolygiadau eto.

Byddwch y cyntaf i adolygu "Zap Ffactor – Adnabod Idiomau"