Canllawiau Cyflwyno

Rydym bob amser yn hapus i dderbyn cyflwyniadau o awduron newydd a chyhoeddedig. Rydym yn adolygu cyflwyniadau ddwywaith y flwyddyn (mis Mai a mis Tachwedd) felly gall gymryd hyd at chwe mis cyn i chi dderbyn ateb. Rydym yn cyhoeddi yn Gymraeg a Saesneg ac yn gallu derbyn cyflwyniadau yn y naill iaith na’r llall. Rhaid i bob cyflwyniad fod yn waith gwreiddiol yr awdur neu waith cydweithredol. Diolch am eich diddordeb mewn Cyhoeddi Atebol.